tisdag 27 februari 2018

Ideologiernas kamp (år 1919-1939)

Ideologiernas kamp  bildkälla SO-rummet


”I Tyskland hade en inflation drabbat landet 1923 när regeringen tryckte allt fler sedlar för att lösa problemet med krigsskadeståndet. 1929 drabbade arbetslösheten landet.

Från 1933 leddes Tyskland av en antidemokratisk, rasistisk och antisemitisk regim. Politiskt våld och krig var enligt nazisterna tillåtna medel för att nå dit man ville.

Även i övriga Europa bredde diktaturerna ut sig. Sedan år 1922 leddes Italien av Mussolini och hans fascistparti. I Spanien hade diktatorn Franco tagit makten efter ett blodigt inbördeskrig, BeNeLux-länderna, Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Irland och de nordiska länderna var de enda återstående demokratierna i Europa år 1939....” källa Utkik Historia

Ideologiernas kamp
Historisk fördjupningsuppgift: (jobba två och två/redovisa enskilt)

Vad hände mellan åren 1919-1939 i ett av följande länder...


Länder
Italien - Moussolini/Fascismen
Finland - Mannerheim/Inbördeskrig
Spanien - Franco/Inbördeskrig


Följ "SO-mallen"
2-3 lektioner
Redovisa i tvärgrupper/-Sovjetunionen  (”femårsplaner”/kommunismen/Lenin och Stalin)(vänster-högerpolitik)
-USA  (The New Deal/Hoover och Franklin D Roosevelt)(vänster-högerpolitik)
-Spanien  (Inbördeskriget- Franco)(vänster-högerpolitik
-Storbritannien (Chamberlain, vänster-högerpolitik)
-Sverige  (Ådalen)(vänster-högerpolitik)
-Finland  (Inbördeskriget/Mannerheim, vänster-högerpolitik)
-Italien  (Fascismen/Moussolini, vänster-högerpolitik)
-Kina  (”Den långa marschen”/Mao och Chiang Kai-shek, vänster-högerpolitik)
-Japan (Manchuriet/Kejsardömet, vänster-högerpolitik?)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presentation
Din presentation sker på onsdag enskilt i mindre grupp.
Du presenterar det land du blivit tilldelad utifrån följande ”SO-frågor”…

Bakgrund: (max 300ord)
(När? Var? Hur? Vad? Vem/Vilka Varför)

Eget resonemang: (max 500ord)
Orsaker och konsekvenser
Jämför – med annat land/försök se förändring eller kontinuitet
Åsikter
Perspektivbyte
Begrepp

Källor
Granska källorna