måndag 15 januari 2018

Industriella revolutionen (att kunna om några veckor)

Mål:
-Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industria­liseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnads­ villkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen.


Tid:
6 lektioner


Begrepp att kunna:
arbetskraft, kapital, råvaror, triangelhandel, befolkningsökning, urbanisering, fabriker, teknik, uppfinningar

jordbruksmetoder, skifte, tegar, träda, avel, växelbruk,

marknad, kolonier, kolonialism, handel, import, export, imperialism, nationalism,

industri, textilindustri, fabrik, arbetsmiljö, masstillverkning, stenkol, stål, urbanisering, ångmaskiner, transporter, potatis, spinnmaskin,

vävmaskin, ull, bomull, slaveri, vaccinering, ympning, smittkoppsvaccin, tuberkulos, patent, fackföreningar, socialism, kommunism, liberalism, konservatism


-------------------------------

Innehåll:


Intro:

Varför startade industrialiseringen i England?

Från hantverk till industritillverkning (ex väv)

Minikursen

--------------------------------

Jordbruket effektiviseras


Minikursen (färdig)


---------------------------------Begreppen (10 svåraste i ett bildspel)

Gör färdigt minikursen

Film


----------------------------------


Triangelhandel och slaveriet

Genomgång av minikursen

----------------------------------

"Livet i gruvorna"

Sverige industrialiseras

---------------------------------

Filmsnutt

Bra/dåligt?

Ideologier (fackföreningar/arbetsmiljö mm.)
-----------------------------

Avstämning

(E-D-C)