måndag 27 mars 2017

Historia (centralt innehåll i Lgr 11)


I årskurs 7-9

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700—1900

Imperialism och världskrig, cirka 1800—1950

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid

Hur historia används och historiska begrepp

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.