torsdag 16 februari 2017

Det forntida Egypten (minikurs)


Egypten   Baskurs


Farao. Omkring år 3100 f. Kr bildades landet Egypten med Memphis som huvudstad. Det var det första enade riket i människans historia. Egypten styrdes av en kung som kallades Farao. Det var farao som ägde all jord i Egypten. Bönderna arbetade på faraos mark och betalade skatt till honom. Farao betraktades som solgudens son. Han var kontakten mellan människorna och gudarna

Nilen.  I Egypten rinner den stora floden Nilen fram. Den var livsviktig för egyptierna, för det var bara kring Nilen man kunde bo och arbeta, eftersom större delen av landet utgörs av öken. En gång om året svämmade Nilen över och när floden drog sig tillbaka fanns det näringsrika slammet från floden kvar på åkrarna, därför blev åkrarna bördiga och det var lätt att odla.
 När det var torrtider ledde man vatten till åkrarna med hjälp av dammar och kanaler.

Pyramider. Pyramiderna i Egypten (det finns 80 stycken) är de största byggnadsverk människan någonsin skapat förutom kinesiska muren. Pyramiderna var gravkamrar för faraonerna. Om faraonernas döda kroppar förstördes skulle solen slockna och jorden gå under, trodde egyptierna. Därför gällde det att bygga säkra gravar för de döda kungarna.

Cheopspyramiden är den största pyramiden. Den är 137 meter hög (ursprungligen 146 meter). Den består av 2,3 miljoner stenblock som varierar i vikt från 2,5 till 15 ton. Den innehåller så mycket sten att det skulle räcka till att bygga en lång mur runt Frankrikes gränser. Denna pyramid byggdes för farao Cheops som var en grym härskare. Det tog 20 år för 100 000 man att bygga pyramiden.

Man vet inte riktigt hur pyramiderna byggdes. Den vanligaste teorin är dock att de tunga stenblocken släpades upp på pyramiden med hjälp av långa ramper av sten, jord och stockar. Trots att man gömde faraos kropp långt inne i pyramiden så har gravplundrare varit framme och tömt pyramiden på alla dess värdesaker.

Mumier. De gamla egyptierna var övertygade om att deras själ levde vidare efter det att hjärtat hade upphört att slå. Därför var det viktigt att balsamera kroppen när en person hade dött. Det fanns flera olika metoder att balsamera en människa. Den dyraste och bästa metoden var avsedd för farao. Då skar en balsameringsmästare upp faraos kropp på ena sidan och tog ut inälvorna. Därefter tvättades den döda kroppen invändigt med palmvin. Hjärnan drogs ut ur näsan med hjälp av en järnhake. Hjärnans funktion visste egyptierna ingenting om, och den kastades helt enkelt bort. Hjärtat lämnades kvar i kroppen, eftersom egyptierna trodde att intelligensen satt i hjärnan.

Balsamering.  De inre organen balsamerades och placerades i stenkärl. Därefter sänkte man ner liket i ett saltbad. Det brukade ta ca 40 dagar att torka ut kroppen. Efter uttorkningen stoppades den tomma skallen upp med linnebindor. Så gneds kroppen in med oljor, vars doft fortfarande kan kännas hos många mumier. Inlindningen kunde ta ca 15 dagar och det gick åt 150-500 meter linneremsor. Därmed hade man skapat en mumie av den döde faraons kropp.

Frågor. 1. När blev Egypten ett land? 2. Vad kallades kungen i Egypten? 3. Ge exempel på att farao var mäktig.
4. Varför var Nilen livsviktig för egyptierna?  5. Hur kom det bördiga slammet ut på åkrarna? 6. Vad användes pyramiderna till?  7. Nämn fakta om Cheopspyramiden. 8. Varför var det viktigt att balsamera en människa?
9. Varför kastade man bort hjärnan? 10. Varför satte man ner liket i ett saltbad? 11. Hur lång tid tog det att balsamera en människa?
Papperstillverkning av mumier. En vanlig råvara för att tillverka papper utgjordes länge av linnebindor från egyptiska mumier. Tusentals mumier offrades på det sättet för att man skulle få ett fint papper.

Mumiepulver i färg. Ända in på 1900-talet har nermalda mumier använts som tillsats till oljefärg. En engelsk affärsman som sålde oljefärg ansåg att pulvret av en mumie räckte till oljefärg för hans kunder i 20 år framåt.

Tutanchamon. 1922 fann några forskare farao Tutanchamons orörda grav i Egypten. Det skulle visa sig att det var 1900-talets största arkeologiska sensation. I graven fanns det mer än 4 000 föremål. Tutanchamon var bara 18 år när han dog för ca 3300 år sedan och han begravdes i en underjordisk grav i södra Egypten. Tutanchamon var begravd i fyra förgyllda träkistor. Dessa fanns i en stenkista och i den fanns en guldkista som väger 1100 kilo. Fynden från graven fyller flera rum på egyptiska museet i Kairo. Där finns bland annat de 143 smycken som hade placerats på hans dåligt balsamerade kropp.

Inne i graven fanns det massor av guldsaker och ädelstenar. I graven fanns det hästvagnar, ljusstakar, vinglas och statyer. Det var saker som Tutanchamon hade haft i livet och som han skulle behöva efter döden

Hieroglyfer. Egyptierna utvecklade en skrift som kallas hieroglyfer (ordet betyder helig skrift). Från början var det en bildskrift. Ordet sol betecknades med en bild av en sol och när man skulle skriva ordet: man ritades en enkel bild av en man. Man skrev på papyrus som är ett slags vass som växte efter Nilens stränder. Det är papyrus som har gett oss ordet papper. Skrivare var ett fint jobb i Egypten, för eftersom man då slapp man arbeta ute i den varma solen med hårt kroppsarbete.

Farao Cheops.  Farao Cheops var en grym och hård härskare. Han förtryckte folk och stängde templen. Cheops efterträdare som faraoner försökte förstöra alla minnen efter honom. Lyckligtvis finns det allra bästa minnesmärket kvar, världens största och praktfullaste pyramid, Cheopspyramiden.

Hälsotillståndet. Vi vet att egyptierna plågades av tandvärk. Tandläkare som har undersökt mumier har avslöjat avslagna kindtänder, varbildningar och tänder som slitits ned till små stumpar därför att man tuggat bröd och grönsaker som innehållit sand och grus.
Nästan alla moderna sjukdomar fanns i Egypten och våld var vanligt. En farao hade ett gapande sår efter ett yxhugg i pannan. En prins hade ett fruktansvärt förvridet ansikte, ett tecken på att han dött giftdöden.

Helig katt.  Katten var ett heligt djur i Egypten. Det fick den romerske kejsaren Caesar veta när han erövrade Egypten. En av hans soldater råkade döda en av de många katter som sprang omkring och det blev starten till ett rent uppror, där den romerske soldaten lynchades av folket. När en egyptisk katt dog, klippte familjens medlemmar av sig ögonbrynen och visade på andra sätt sin sorg efter det döda djuret. Om en tempelkatt dog sörjde hela staden.

Frågor.  12. Ge två exempel på vad man har använt mumier till 13. När hittades Tutanchamons grav?  14. Vad hittade man i graven? 15. Hur kan det komma sig att det dröjde så länge innan man hittade graven? 16. Hur gammal var Tutanchamon när han dog? 17. Varför fanns det så många saker i hans grav? 18. Vad kallas den egyptiska skriften?  19. Hur skrev man? 20. Vad är papyrus? 21. Nämn något om farao Cheops. 22. Varför hade egyptierna nedslitna tänder? 23. Katten var ett heligt djur. Vad gjorde man när familjens katt dog?