måndag 23 januari 2017

Entry/exitticket Industriella revolutionen


”Entry-ticket”

1800-talet

1.     Varför startade den industriella revolutionen i England?
Resonera. Använd gärna begreppen nedan.


Centrala begrepp:
handel, teknik, uppfinningar, råvaror, jordbruket, arbetskraft, kapital, kolonier, marknad2.     Hur påverkade den industriella revolutionen individ och samhälle?
      (Då och idag?)
Resonera. Använd gärna begreppen nedan.

Centrala begrepp:
socialt, hälsa, politiskt, ekonomiskt, tankevärld, urbanisering