måndag 23 januari 2017

Entry/Exitticket: Första världskriget


”Entry-ticket”

1900talet

Som orsaker till första världskrigets utbrott brukar man bland annat nämna dessa två:

A. Redan innan första världskriget bröt ut fanns det två stora allianser av europeiska länder. Länderna inom allianserna lovade att hjälpa varandra om det blev krig.

B. Den 28 juni 1914 blev den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand skjuten i Sarajevo och allianssystemet i Europa bidrog till första världskriget.

1.     Resonera om hur skotten i Sarajevo och allianssystemet i Europa bidrog till första världskriget. Använd gärna begreppen nedan.

2.     Resonera kring två stora konsekvenser av första världskriget

Centrala begrepp/svåra ord
industrialism, demokrati, diktatur, nationalism, imperialism, kolonialism, handel, revanschlust, kapprustning, bundsförvanter, allianser, skottet i Sarajevo, Gavrillo Princip, svarta veckan, svarta handen, maktblock, centralmakterna, ententen, mobilisera, pacifist, Versaillesfreden