måndag 23 januari 2017

Entry/Exitticket: Första världskriget


”Entry-ticket”

1900talet

Som orsaker till första världskrigets utbrott brukar man bland annat nämna dessa två:

-Redan innan första världskriget bröt ut fanns det två stora allianser av europeiska länder. Länderna inom allianserna lovade att hjälpa varandra om det blev krig.

-Den 28 juni 1914 blev den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand skjuten i Sarajevo och allianssystemet i Europa bidrog till första världskriget.

1.     Resonera om hur skotten i Sarajevo och allianssystemet i Europa var orsaker till första världskriget. Använd gärna begreppen nedan.

2.     Resonera kring två stora konsekvenser av första världskriget

Centrala begrepp/svåra ord
industrialism, demokrati, diktatur, nationalism, imperialism, kolonialism, handel, revanschlust, kapprustning, bundsförvanter, allianser, skottet i Sarajevo, Gavrillo Princip, svarta veckan, svarta handen, maktblock, centralmakterna, ententen, mobilisera, pacifist, Versaillesfreden