måndag 1 februari 2016

Amerikanska revolutionen (minikurs)


Amerikanska revolutionen


1783 är ett viktigt årtal i den nya tidens historia. Det året slöts en fred i Paris och därmed blev de 13 brittiska kolonierna i Nordamerika självständiga, och landet USA bildades.

Det fanns många orsaker bakom koloniernas revolt mot England, bland annat ekonomiska orsaker. I England menade man att kolonierna enbart var till för moderlandets bästa. De skulle vara en marknad för brittiska tillverkare och att råvarorna skulle göra England rikt.

Parlamentet (riksdagen) i London utfärdade en mängd lagar för att kontrollera handeln med kolonierna, allt till Englands fördel. Irritationen ökade då regeringen införde vissa stämpelavgifter och skyddstullar på brittiska varor bland annat te.

Spänningen ökade ytterligare 1763 då regeringen förbjöd nybyggarna att slå sig ned väster om bergskedjan Appalacherna. Avsikten var att hindra indianska oroligheter. Protester och uppror blev följden. Kolonisterna vägrade att acceptera tullar, skatter och stämpelavgifter eftersom de inte fick skicka representanter till det engelska parlamentet.
Kolonisterna gick in för att bojkotta brittiska varor. Till sist avskaffade regeringen alla tullar utom den på te. Hatet mot de brittiska trupperna (10 000 man) i kolonierna ledde till den så kallade ”Bostonmassakern” år 1770.

”Bostonmassakern” började med ett gräl mellan brittiska soldater och kolonister utanför tullhuset i Boston och slutade med att fem kolonister sköts till döds.
1773 inträffade det berömda ”Boston Tea Party”. Kolonister utklädda till indianer klättrade upp på tre brittiska skepp och kastade te för 25 000 pund i vattnet. Brittiska parlamentet svarade med att stänga Bostons hamn.
De första skotten föll i Lexington i april 1775 och det blev upptakten till frihetskriget. Kolonisterna organiserade en arme som leddes av slavägaren George Washington. England satte in 20 000 tyska legosoldater i kriget.

Den 4 juli 1776 utfärdades den berömda oavhängighetsförklaringen i Philadelphia. Den mest berömda satsen i förklaringen är den att alla människor skapats lika och har samma grundläggande rättigheter, bl.a. rätt till liv, frihet och strävan efter lycka. Sedan dess har den 4 juli varit USA: s nationaldag.

En av orsakerna till att kolonierna blev fria var att man fick hjälp av Frankrike och 1781 tvingades engelsmännen att kapitulera. Vid freden i Paris erkände England de 13 koloniernas självständighet.1789 skapades författningen, världens äldsta grundlag. Den 30 april 1789 installerades George Washington som USA:s förste president.

Symbolen för USA var flaggan som kallas för ”Stars and Stripes”. De 13 ursprungliga staterna var markerade i flaggan med 13 stjärnor i en ring och 13 ränder, omväxlande röda och vita. Det översta och understa är röda. När antalet delstater växte ökade också antalet stjärnor i flaggan. Antalet röda och vita ränder behölls oförändrat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"The stars and stripes"
bildkälla wikipedia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsekvenser
Vilka blev då konsekvenserna av koloniernas revolt?
Gemensam genomgång på tavlan.Frågor. 
1. Beskriv några orsaker till koloniernas revolt mot England. 2. Beskriv händelserna vid Bostonmassakern.
3. Redogör för Boston Tea Party. 4. Nämn fakta om Lexington. 5. Vad hände 4 juli 1776?
6. Nämn fakta om Stars and Stripes.

7. Begreppen och de svåra orden nedan. Välj ut de tio svåraste orden. Gör ett bildspel med dessa.Visa din lärare eller förhör en kompis när du är klar.

8. Vilka konsekvenser fick koloniernas revolt? (Beskriv på kort och lång sikt)


Centrala begrepp:
politik, kultur, ekonomi, socialt liv

Svåra ord
världshandel, triangelhandel, export-import, koloni, ekonomi, marknad, råvaror, demokrati, diktatur,
republik, monarki, tull, skatt, avgift, stämpelavgift, parlament, grundlag, författning, politik, bojkott,
missnöje, uppror, revolution, frihetskrig, representant

revolution, reform, patriot, nationalist, lojalist, president, regering, slavar, milis, oavhängighetsförklaringen, kongress, parlament, senat, legosoldater, rösträtt, förbundsstat, Pontiac, USA bildas, revolt,
"The Boston Tea Party", maktdelningsprincipen, Upplysningen, filosof, konstitution,


Personer:
G Washington, Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, J Locke...mfl)

------------------------------
Om du hinner...

Beskriv bakgrunden till den amerikanska revolutionen med hjälp av de "journalistiska frågorna".
(När?, Var? Hur? Vem? Vilka Vad och Varför? (Max 150ord)
Skriv en sammanhållen text med egna ord. Använd gärna fler källor än minikursen. (ex youtube-filmer, so-rummet, ne.se mm.)


Skriv ett eget resonemang om den amerikanska revolutionen.