måndag 22 februari 2016

1700talet/ Franska revolutionen / Att kunna om några veckor...

Franska revolutionenCentralt innehåll: (från lgr11)
Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.


Att kunna om några veckor... 
Kunna förklara och förstå bakgrunden.
(Bakgrund: När? Var? Hur? Varför? Vem? Vilka? (bedömning se länk)


Kunna föra ett eget resonemang kring händelserna.
(Eget resonemang; bedömning se länk)

Kunna granska källkritiskt.
(Granska: bedömning se länk )


Svåra ord/begrepp:
monarki, republik, ståndssamhälle (feodalt samhälle/feodalism, medeltiden), privilegier, adel, präster, "tredje ståndet"(borgare-bönder), tionde, lån, bankrutt, stormakt, världshandel, ekonomi. politik, demokrati, diktatur, missnöje, orättvisor, missväxt, skatt, avgift, dagsverke, aristokrati Upplysningen, filosof, förläning

författning, Eden i bollhuset, grundlag, riksdag, parlament, ståndsriksdagen-nationalförsamlingen, uppror, Bastiljen, revolution, reform, maktdelning, allmän värnplikt, "frihet-jämlikhet och broderskap", jakobiner, rösträtt, "vänster-höger-politik"(revolutionär-liberal-konservativ),

Marseljäsen, Tricoloren, Skräckväldet, giljotin, Mänskliga rättigheter, (Slaget vid Valmy), statskupp, kejsare, Napoleon, Code Napoleon, kontinent, kontinentalblockad, Trafalgar, Waterloo, Wienkongressen, maktbalans

(personer... Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, Robiespierre, Marat, Danton, Ludvig XVI , Marie-Antoinette, Lafayette, Charlotte Corday, Goethe mfl.)


(anarki-inflation-nationalism)

Lektionsplanering:

Bakgrund
1. Intro: Vad vet vi idag? (A4)
Föreläsning och anteckningar
Waterloo/Marseljäsen/Versailles (symbolik) och Concorde


När? Var Hur? Varför?
(Ev börja med begreppen...)2. Svåra ord/begrepp

Svåra ord/begrepp forts
Förförståelse; gör spel

3. Föreläsning och minikurs
Orsaker/ Händelseförlopp (Versailles.1789... tennisboll/"Eden i bollhuset")
"Bollhuset" i Versaillies

Minikursen (högläsning)(länk)

4. Film
Film Världens historia - revolutioner


"Världens historia - revolutioner", film sli.se (from. 18.00 min.)
Läs i läroboken Utkik s.129-130...om vi hinner
5. Kort föreläsning, 
Orsaker och händelseförlopp ...till 1791)


Jobba vidare med minikursen.

6 Perspektivbyte
Hur hade du agerat om du var kung i Frankrike år 1789 och din skattkista var tom?

Fortsätt med minikursen och bildspelet (Minst 10 svåra ord)


7. Kort föreläsning/repetition/sammanfattning
Händelseförlopp/begrepp

-Bollhus - Bastiljen - Skräckväldet - Napoleon
 (...1793"Skräckväldet" och Napoleon/ kort föreläsning)

-Diskutera vilka begrepp som kan användas.

-Läs vidare i läroboken Utkik. om Napoleon 137-139, 141 -143
Skriv med egna ord, sammanfatta händelseförloppet, använd minst tio svåra ord/begrepp, max 200ord
(Gör färdigt minikursen...)

8. Film och jämförelse
Se två olika kortare filmer om franska revolutionen. Jämför filmerna. Likheter och skillnader


9. Konsekvenser (idag?)
Konsekvenser då-idag?


Vad blev kvar av revolutionen?
konsekvenser
Kort föreläsning, du antecknar

Uppgift 10 (Utkik) prioritera/motivera

Genomgång av alla frågor (minikursen) (två och två/slumpvis)10. Drama (teater)


Teater/drama11. Kahoot
Egen Kahoot
Frågor på bakgrunden (orsaker/konsekvenser) och på de svåra orden/begreppen. uppmuntrar "varförfrågor"
Öva eget resonemang

12. Egen åsikt1. Frågor i Utkik s 143/ diskutera två och två/svara enskilt på Blogger

2. /nationalism/marsiljäsen/tricoloren
(uppgift 2, gruppdiskussion/prioritera orsaker/konsekvenser...)


13. Perspektivbyte (konsekvenser)

1. Frågor i Utkik s 143/diskutera två och två/ svara enskilt på Blogger

2. (uppgift 4 "Vänster-höger" i dagens politik, "frihet-jämlikhet-broderskap)


14. Jämförelse (Venndiagram)(franska med amerikanska revolutionen)
15. Åsikt/debatt/argument


Idag/ Formulera egen åsikt...
(Ev. Debatt/ för eller mot, republik eller monarki)


Granska
16. Källkritik


1. En källa från franska revolutionen

2. Klagoskrifter s. 131/ Karikatyrer s 140 (Utkik)


17. Prov och utvärdering
Prov

Prov:
Bakgrunden (när? var? hur? varför?)

Fråga:
1. När var franska revolutionen? (E)
2. Förklara orsakerna och konsekvenserna till franska revolutionen. (E-D-C)


Eget resonemang
Fråga:
3.Resonera kring revolutionerna i Amerika och Frankrike. (med utgångspunkt från några av de centrala begreppen, exempelvis; republik, monarki, demokrati, Upplysningen, osv...) (E-D-C-B-A)

Använd dig av följande so-ämnesspecifika förmågor i ditt resonemang:
-Åsikter (för/mot)
-Perspektivbyte
-Jämförelser (paralleller/ se samband)(Amerikanska/Franska)
-Konsekvenser (dåtid och nutid)
-Begreppen (använd begreppen i resonemanget)Granska
Källgranskning

Fråga:
4. En källa från franska revolutionen. Granska den...Film (Om vi hinner...)
1800talet i Sverige.
"Sveriges historia del 11" (Folkets århundrade 1809-1900)


Utvärdering/  länk:
Utvärdering/formulär


Förslag på förändringar/förbättringar...