måndag 22 februari 2016

1700-talet/ Amerikansk revolutionen. Att kunna om några veckor...

Amerikanska revolutionen/frihetskriget


Centralt innehåll: (från lgr11)
Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.


Att kunna om några veckor... 

1. Varför startade den Amerikanska revolutionen? Resonera. Använd begreppen.


2. Hur påverkade den Amerikanska revolutionen individ och samhälle, då och nu?Svåra ord/begrepp
Amerikanska revolutionen:
världshandel, triangelhandel, export-import, koloni, ekonomi, marknad, råvaror, demokrati, diktatur, republik, monarki, tull, skatt, avgift, parlament, grundlag, författning,

politik, bojkott, missnöje, uppror, revolution, frihetskrig, patriot, nationalist, lojalist, president, regering, slavar, milis, oavhängighetsförklaringen,

kongress, legosoldater, rösträtt, förbundsstat, Pontiacs krig, "The Boston Tea Party", maktdelning, Upplysningen, filosof, representation,


(Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Voltaire, Rousseau, Montesquieu)(J Locke)


Lektionsplanering:

Bakgrund
1. Intro: Vad vet vi idag? (A4)
Föreläsning och anteckningar
Frihetsgudinnan (symbolik)
Frågan När?

2. Kort bakgrund/föreläsning
När? Var?/Kartor Hur? varför? Vem?
Upplysningen/filosofer
"För att fatta svåra beslut krävs kunskap".
Tänk fritt och var kritisk.

2a Triangelhandel/Slavhandel Sverige?

3. Svåra ord/begrepp/minikursen
Förförståelse av begreppen; gör ett bildspel

4. Kort repetition av upplysningen/bakgrunden
Kort jämförelse med Sverige/Varberg (1700tal)
Förförståelse av begreppen; gör ett bildspel forts...

5. Repetera begreppet parlament
Minikursen (länk)

6. Film "Världens historia - Revolutioner" (sli.se)

7. Jämförelser, konsekvenser och perspektivbyte

-Amerikanska revolutionskriget eller Amerikanska frihetskriget?
Begreppen nationalism och parlament


8. När ska en koloni eller en annan del av ett land ha rätt att förklara sig självständigt? (fråga 10)
Andra exempel från idag? (Norrland/Gotland/Katalonien mfl.)
Minikursen färdig

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vad är "grejen" med Amerikanska revolutionen?

Mål: förklara "grejen" med Am. rev./frihetskriget med hjälp av en film (max4min)

Tid: ca 3 lektioner


Innehåll:
Minst 5 viktiga begrepp


Grupper (se tavla)


---------------------------------------------------------------------------------------------------


Läslektion (rep. Parlament)
Läs sid. i läroboken Utkik 118-123 + frågor 1-9, på sid 127
Genomgång av frågorna (två och två/slumpvis svar)


Kahoot (Lafayette)
Frågor på bakgrunden och på de svåra orden/begreppen.
Eleverna gör egna.

Öva eget resonemang
Filmanalys (orsaker och konsekvenser/jämförelse) (Venndiagram)
Källövning: youtubefilmer/so-rummet


11. Egna åsikter och konsekvenser
Repetera (de svåra orden.)(Orsaker och konsekvenser)
Upplysningen/ Maktdelningen/
Revolutionernas (upplysningens) påverkan på oss idag?

Granska:
12. Källövning.
Läroboken s 125

13. Test torsdag 7 april

1. orsaker            E-D-C
2. konsekvenser  E-D-C