torsdag 28 januari 2016

Orsaker till första världskrigets utbrott

Elevsvar 1

E-nivå. Enkelt resonemang.

"När man började med allianssystemet så visade det att man ville vara säker om det blev krig, så att man inte skulle förlora. De stora allianserna, ententen och centralmakterna, började då reta sig på varandra bara för att de blev ett slags fiender.
Man ville se vem som var starkast. Hade den bästa armen och de bästa vapnen. När sedan skottet utlöstes blev det droppen man blev arga på varandra."

Kommentar:
Eleven förklarar hur allianssystemet bidrar till en spänd stämning i Europa, och att det inte behövdes så mycket för att ett krig dem emellan skulle starta. Resonemanget underbyggs med exempel på de två allianserna, ententen och centralmakterna. Skottet i Sarajevo nämns i resonemanget, men för vagt uttryckt.


Elevsvar 2

E-nivå. Enkelt resonemang.
"Skottet i Sarajevo utlöste 1:a världskriget så att skotten träffade Österrikes nästa tronföljare Frans Ferdinand och det blev stora skrivelser om detta. Det var serbiska nationalister som skjutit honom. Det blev kaos och utlöste krig mellan Serbien och Österrike."

Kommentar:
Eleven förklarar tydligt hur kriget startar med skotten i Sarajevo och att det leder till krig mellan Serbien och Österrike. Resonemanget underbyggs med några historiska exempel, till exempel så nämns serbiska nationalister och att det var länderna Serbien och Österrike som började kriget. Däremot så finns det inget resonemang om den roll som allianssystemet spelade. Således kan inte heller orsakerna kopplas samman.C-nivå. Ett utvecklat resonemang.
"Jag minns inte helt men jag tror att det var nationalserber som sköt Frans Ferdinand och att Österrike-Ungern då förklarade krig mot Serbien, som var allierade med Ryssland. Österrike var i sin tur allierad med Tyskland, vilket ledde till att konflikten eskalerade och på många håll välkomnades tills den nästan täckte hela Europa. Jag tror mest på grund av det spända klimatet i Europa 1914 med allianser, att det inte var just skottet i Sarajevo som orsakade WW1 men det blev katalysatorn.

Kommentar:
Eleven resonerar kring båda orsakerna och visar hur skotten i Sarajevo leder till att allianserna förklarar krig mot varandra. Eleven visar därmed hur de tillsammans bidrog till att kriget startade. Resonemanget underbyggs med historiska exempel om vilka som sköt och något om allianserna.