onsdag 20 januari 2016

1900

Att kunna förklara och förstå:

Del 1 Första världskriget
Kunna förklara och förstå de viktigaste orsakerna till första världskriget.
(demokrati, diktatur, nationalism, imperialism, kolonialism, handel, revanschlust,
kapprustning, bundsförvanter, allianser, skottet i Sarajevo, Gavrillo Princip, svarta veckan, svarta handen, maktblock, centralmakterna, ententen, mobilisera, pacifist)

Kunna beskriva kriget på västfronten/östfronten.
(kulspruta, giftgas, skyttegravar, ingenmansland, västfronten, östfronten)

Ryska revolutionen.
(bolsjevik, Lenin, Tsar, kommunist, februarirevolutionen, livegna, Sovjetunionen, femårsplaner, kollektivjordbruk, Gulagarkepelagen, statskupp, Oktoberrevolutionen)

Kunna förklara följderna/konsekvenserna av första världskriget.
(Versaillesfreden, (Weimarrepubliken), nya länder, Finland, NF mm.)


Del 2 Mellankrigstiden. 
Nazistpartiet tar makten i Tyskland.
(dålig ekonomi, inflation, Weimarrepubliken, Versaillesfreden, depression, börskrasch, arbetslöshet, kapprustning, Hitler som person, propaganda, hat mot judar, dolkstötslegenden, nationalism, våld mot politiska motståndare, OS, syndabockar, revansch, 1933, riksdagshuset brinner, fullmaktslagen, Dachau, kristallnatten, fascism, livsrum, Anschluss, Nurnberglagarna, Munchenöverenskommelsen)

USA
löpande band, börskrasch 1929, New Deal, Roosevelt

Sovjet
femårsplaner, Gulag, Stalin, kollektivjordbruk

Del 3 Andra världskriget
Kunna de viktigaste orsakerna till andra världskriget.
(livsrum, tysk aggression, Sudetlandet, Rhenlandet, axelmakterna, revansch, anschluss, Molotov-Ribbentropp-pakten, upprustning)

Händelser under kriget
blixtkrig, No-Da-Fin, el-Alamein, förintelsen, "Den slutgiltiga lösningen", pogromer, Stalingrad, Pearl Harbour, D-dagen, atombomben

Del 4 Efterkrigstiden
Följderna av andra världskriget.
(Tysklands delning, Marshallhjälpen, Kalla kriget, Koreakriget, Vietnamkriget, Kubakrisen, FN, Berlinmuren, Afrika - koloniernas frigörelse, Israel, Rosa Parks, Månlandningen, Sydafrika - Apartheid, Sverige)

Berlinmurens fall år 1989

Idag
...skulle en person som Hitler kunna ta makten i Sverige idag? (Resonera)