onsdag 22 oktober 2014

Ryska revolutionen (minikurs)


Ryska revolutionen (minikurs)


Transsibiriska järnvägen

bildkälla Sakumuru/SO-rummet


Slutet av 1800talet
Mot slutet av 1800talet började Ryssland industrialiseras. Man satsade stort på statliga järnvägsbyggen. 1850 fanns det 50 mil järnväg, men femtio år senare var den totala spårlängden hundra gånger så stor. 1914 fanns det 6100 mil järnvägar. Den mest kända linjen var Transsibiriska järnvägen som stod klar 1904. Tack vare järnvägarna kunde de stora kol och järnmalmsfyndigheterna runt Kaspiska havet och Svarta havet utnyttjas. År 1900 hade Ryssland ca två miljoner industriarbetare och en befolkning på 111 miljoner.Tsar Nikolaj den II

bildkälla SO-rummet


Missnöjet växer
Vid början av 1900talet var stora grupper av befolkningen missnöjda. Bönderna ville ha mera jord och industriarbetarna krävde högre löner, men det var svårt att protestera i Ryssland. Tidningar som kritiserade Tsaren blev snabbt förföljda och motståndarna till tsarväldet skickades till Sibirien.

Dessutom utbröt det rysk-japanska kriget 1905. Utan krigsförklaring anföll Japan den ryska flottan i Asien. Då beslöt sig Ryssland för att skicka sin Östersjöflotta till Asien. Det blev en bedrövlig resa. Ett omfattande supande förekom bland officerarna. Det tog sex månader för flottan att komma fram till Japan. Där förintades den på fem timmar av den japanska flottan.

Revolutionärer
I början av 1900talet arbetade flera revolutionära grupper för en förändring av det ryska samhället. En av dessa grupper var socialisterna. Vladimir Lenin var en socialst som ansåg att en revolution måste genomföras som helt skulle ta bort tsaren, kyrkan och adeln.

1903 gick Lenin ut ur det socialdemokratiska partiet och hans grupp antog namnet bolsjeviker. Ordet är ryskt och betyder majoritet men egentligen var det en mindre grupp som bröt sig ut tillsammans med Lenin.


Första världskriget
När första världskriget började gick Ryssland in i kriget på England och Frankrikes sida. Kriget blev en katastrof för Ryssland. Den tyska armen trängde långt in i Ryssland och 1917 var det kaos i landet. Skörden slog fel och många människor svalt. Missnöjet med Tsar Nikolaus regering ökade. Tsaren insåg snart att han inte kunde styra Ryssland och den 2 mars 1917 avsade han sig den ryska tronen.


En ny regering (februarirevolutionen)
Ryssland var nu en republik och landet fick nu en regering som leddes av Alexander Karenskij. Han var ledare för partiet socialrevolutinärerna som ville förvandla Ryssland till en demokratisk stat som liknande länderna i västra Europa. Karenskij ansåg att Ryssland måste fortsätta kriget mot Tyskland. Det var ett misstag, för det ryska folket var krigstrött.

Nu befann sig Lenin i landsflykt i Schweiz. Han reste hem via Sverige när han fick höra om februarirevolutionen. Lenin kom till Petrograd (nuvarande St Petersburg, tidigare Leningrad) den 3 april 1917 där han krävde att all makt skulle ges till arbetarna och bönderna. Godsägarnas jord skulle delas ut till bönderna och Lenin ansåg att Ryssland måste sluta fred med Tyskland.

Lenin

bildkälla wikimedia

Oktoberrevolutionen
Lenin mottogs som en hjälte när han kom tillbaka till Ryssland. Natten mellan den 24 och 25 oktober1917 utbröt den sk. Oktoberrevolutioneni Petrograd. Bolsjevikerna ockuperade viktiga platser i staden och Vinterpalatset stormades. Det var den byggnad regeringen satt i. Snart hade bolsjevikerna tagit makten i alla de större städerna och val till ett nytt parlament hölls över hela landet.

Aurora

bildkälla wikimedia


Valet blev en besvikelse för Lenin. Endast 25 % av väljarna röstade på bolsjevikerna, men Lenin hade inte en tanke på att lämna tillbaka makten. När den invalda riksdagen samlades i januari 1918 upplöste Lenin parlamentet och de skulle aldrig samlas mer. Nu införde bolsjevikerna diktatur i landet och ett par månader senare antog de namnet kommunistpartiet.

Nu planerade Lenin att införa proletariatets diktatur, med det menade han att arbetarna och bönderna skulle ha all makt. För att rädda revolutionen ingick Lenin ett fredsavtal med Tyskland 1918 i Bretsk-Litovsk. Det blev en hård fred för Ryssland. Ryssland förlorade en tredjedel av sin befolkning och mer än hälften av landets industrier.


I utbyte mot fred på östfronten gav Ryssland upp FinlandPolenUkrainaVitryssland och Baltikum, motsvarande hälften av sina europeiska territorier och med detta cirka 75 % av sina tunga industrier, samt landet söder om Kaukasus (Transkaukasus, nuvarande ArmenienAzerbajdzjan och Georgien). Ryssland blev också skyldigt ett krigsskadestånd på 6 miljarder guldmark. 

källa Wikipedia
Inbördeskrig
Efter freden utbröt ett blodigt inbördeskrig i Ryssland som varade till 1921. Det var de ”röda” (kommunisterna) som krigade mot de vita som var jordägare och kyrkans folk. De vita fick hjälp av England, Frankrike och Japan, men efter tre års inbördeskrig hade kommunisterna besegrat alla motståndare. Tsaren, hans hustru och deras fem barn avrättades av kommunisterna. Den nya staten som bildades fick namnet Sovjetunionen och där fick bara ett parti finnas, det kommunistiska partiet.


Sovjetunionen bildas1922

bildkälla wikimedia


Stalin
bildkälla wikimedia


Josef Stalin
1922 drabbades Lenin av ett slaganfall den 21 januari 1924 vid 53 års ålder. När Lenin dog blev Josef Stalin Sovjetunionens nye ledare. Nu bestämde Stalin att Sovjetunionen skulle bli ett modernt industrisamhälle. Han lät införa en totalt centralstyrd ekonomi, en planekonomi. Regeringen bestämde precis vad och hur mycket varje fabrik skulle producera år för år.
Stalin förändrade helt det sovjetiska jordbruket. Böndernas gårdar slogs samman till stora kollektivjordbruk som kallades kolchoser. Där skulle bönderna arbeta gemensamt, inga privata jordbruk skulle få finnas i landet. De bönder som inte ville ansluta sig till kolchoserna greps och skickades till arbetsläger i Sibirien, Gulag. Då hade många bönder slaktat sina djur i protest. Under 1930talet sjönk jordbruksproduktionen.


Andra världskriget
1939 utbröt det andra världskriget och 1941 anföll Tyskland Sovjetunionen. Kriget drabbade Sovjetunionen mycket hårt. Över 20 miljoner människor dödades och 17000 städer och 70 000 byar var förstörda.
1 Vilket missnöje fanns i Ryssland i början av 1900talet?

2 Vad ansåg Lenin?

3 Redogör för Ryssland under Första Världskriget.

4 Redogör för vad Lenin gjorde när det blev en revolution i Ryssland

5 Varför blev det en ny revolution i Ryssland i oktober?

6 Varför blev det inbördeskrig i landet 1918-21?

7 Jämför ryska revolutionen med någon annan revolution som du känner till. Vilka likheter och skillnader ser du?

8. Kan du begreppen?

revolution, mensjevik, bolsjevik, Lenin, Tsar, kommunism, kommunist, Februarirevolutionen, livegna, Sovjetunionen, femårsplaner, kollektivjordbruk, Gulagarkipelagen, statskupp, Oktoberrevolutionen