torsdag 12 september 2013

Uppgift: Ryska revolutionen


Ryska revolutionen
A. Se film
Se valfri kortfilm om ryska revolutionen på so-rummet

Se filmen två och två, tillsammans med din bänkkompis...
Ta reda på:
  • När?
  • Var?
  • Hur?
  • Varför?
  • Konsekvenser? 

Diskutera filmen och frågorna med bänkkompisen, har ni förstått filmen? 


--------------------------B. Skriv på Blogger

1 Skriv en egen sammanfattning av filmen (löpande text)
(utgå från frågorna när, var, hur varför och konsekvenser) (minst 50ord)


2 Eget resonemang (löpande text)(minst 100ord, gärna fler)

Hjälpfrågor för ditt resonemang:

Vad tycker du om händelsen? Argument för/ argument mot
Finns det något eller några problem? Vilka? Varför?
Hade man kunnat göra på något annat sätt? Hur i så fall? Andra lösningar?
Hur hade du agerat om du deltagit?Använd följande sex begrepp i ditt resonemang; 
socialism/kommunism/demokrati/diktatur/ideologi/revolution----------------------------
Sista fem minuterna...


3 Gå in på din "klasslistekompis" (närmast efter dig på klasslistan) Blogger...
Läs och ge respons på kompisens resonemang kring ryska revolutionen/ håller du med kompisen? Varför/varför inte?