tisdag 24 september 2013

Uppgift: Nazistpartiet...Nazistpartiet tar makten i Tyskland


I det tyska valet 1932 fick nazistpartiet nästan 40% av rösterna. År 1933 blev Hitler rikskansler i Tyskland. Kort därefter avskaffade nazisterna demokratin och införde diktatur i Tyskland.A. Gruppuppgift. (två och två)
Resonera två och två kring orsakerna till att nazistpartiet kunde ta makten i Tyskland.


Följande punkter kan hjälpa dig/er att komma igång.


 • den politiska och ekonomiska situationen i Tyskland under 1920 och 30-talen.
 • Hitlers egenskaper och beslut
 • ideer och värderingar som fanns i det tyska samhället.----------------------------------

B. Enskild uppgift

Sammanställ nu ditt resonemang (skriv på Blogger)

Tänk på att:

 • du måste förklara med hjälp av historiska exempel (ex Kristallnatten/Dolkstötslegenden/Revansch/Inflation/Hitlers egenskaper/ idéer och värderingar.......mm
 • Vissa saker kan kopplas ihop eftersom de har med varandra att göra...
 • Vissa orsaker kan förstärka varandra...
 • Använd de begrepp vi arbetat med/

---------------------------------------------


Några hjälpmeningar för att komma igång och skriva:
 • Den politiska situationen i Tyskland var ... det innebar att ...
 • Den ... situationen i Tyskland var ... det innebar att ...
 • En del ansåg att ... vilket gjorde det lättare för Hitler eftersom ...
 • Både orsaken att ... och orsaken att ... har med varandra att göra på det sättet att ... 
C. Respons på "klasslistekompisens" resonemang

Ex på välutvecklade resonemang... se matris