tisdag 24 september 2013

Nazistpartiet tar makten... / Exempelsvar på A-nivå


Exempelsvar på a-nivå. Ett utvecklat och välutvecklat och väl underbyggt resonemang


Under 20-talet drogs Tyskland in i en politisk och ekonomisk kris. Mycket var på grund av det massiva antalet pengar som trycktes upp efter första världskriget då de både hade förlorat stora summor under kriget då de lade mycket pengar på vapen och militär och det enorma skadeståndet de blev tvingade att betala. Det de inte hade i åtanke var att värdet skulle sjunka drastiskt om så mycket pengar trycktes upp och det var just det som hände. Det är under dessa omständigheter som folk kan vara väldigt lättpåverkade och strävande efter en ledare som kan styra upp allt. Det var då Hitler kom. I samband med den svåra krisen och Hitlers förmåga att tala hade han stor makt. 

Han åkte runt i hela landet på kort tid på en valturné för att försöka påverka folket och få med dem på hans tåg och han hade listat ut att om man upprepade det man ville säga så fastnade det på hjärnan. Han lät affischer sättas upp med hans åsikter och såg till att synas med barn, en som är snäll mot barn kan väl inte vara annat än bra? Det var just detta han ville få alla att tänka. All denna påverkan som befolkningen utsattes för ledde till att de tyckte att nazistpartiet var ett väldigt bra parti och var värt att rösta på. Han gav även skuld till olika grupper av människor till judar och kommunister att de var dåliga människor och att var ett hot mot Tyskland. När man är i en svår situation är det lätt att leta efter en syndabock och när Hitler sade att det var deras fel följde folket med på det. Så Hitler var en väldigt smart man och hade en väl genomtänkt plan att komma till makten. 

Om ett land är i en kris är det lätt att få som man vill och detta utnyttjade Hitler. Att sedan visa sig som en bra ledare som ska resa landet igen gör att folket fastnar på kroken. Samtidigt som han säger att Versaillesfreden skrevs på av förrädare, att Tyskland inte alls hade förlorat och att judar och kommunister var ett hot mot landet drogs de in. Samtidigt som han gjorde allt detta och fick med sig folket lät han trupper sabotera för andra partier. Detta gjorde så att de inte hade någon chans och nazisterna såg ännu bättre ut om de politiska motståndarna inte syntes eller hördes, då var det som det bara fanns ett parti att rösta på.

Kommentar: Eleven anger flera rimliga orsaker till nazistpartiets maktövertagande: den dåliga ekonomin, Hitlers person, propagandan, hatet mot judarna och våldet mot de politiska motståndarna. I längre resonemang väver eleven ihop förklaringar och exempel genom att förklara den ekonomiska krisen med ett flertal faktorer som till exempel det massiva antalet pengar som trycktes upp, att Tyskland förlorat stora summor under kriget och det enorma skadeståndet som Tyskland skulleman vill och detta utnyttjade Hitler. 

Skillnaden mellan de kopplingar som görs i ett C- och ett A-belägg visar sig här vara att faktorerna verkar strukturellt, det vill säga samtidigt och ömsesidigt, medan de i ett C-belägg presenteras som en enkel orsakskedja, det vill säga det ena leder till det andra i tidsföljd.
 betala. I resonemanget låter också eleven de olika orsakerna förstärka varandra
när den ekonomiska krisen får samtida politiska verkningar. 

Det är under dessa omständigheter som folk kan vara väldigt lättpåverkade och strävande efter en ledare som kan styra upp allt. Det var då Hitler kom. I samband med den svåra krisen och Hitlers förmåga att tala hade han stor makt. Eleven visar här tydligt att olika orsaker hänger ihop och förstärker varandra. Om ett land är i en kris är det lätt att få som