tisdag 24 september 2013

Nazistpartiet tar makten... / Exempelsvar på C-nivå


Exempelsvar på C-nivå. Ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang

Nazistpartiet tog makten bl.a. genom att:

Under 20- och 30-talet var det stor ekonomisk kris i Tyskland för att efter första världskriget blev de tvungna att betala en stor summa pengar som Tyskland inte hade så de tänkte att de kunde trycka upp en massa pengar och betala med, men istället blev det inflation i landet och pengarna blev i stort sett värdelösa. Hitler sa att det var som en ”dolkstöt i ryggen”. Med det menade han att de som hade skrivit på fredfördraget i Versailles hade förrått Tyskland. Han tyckte inte alls att de var besegrade. Han skyllde också på andra personer och folkgrupper. Framförallt judar. Han sa att det mesta var judarnas fel (för efter inflationen ville folk ha något eller några att skylla på, så de skyllde på judarna) och att den ariska germanska var den rätta och att Tyskland var den enda stormakten. Nazistpartiet fick mer och mer röster men ändå inte majoritet, men Hitler dödade de som inte tyckte som han. Protestanter som protesterade mot honom dödades, politiker i andra partier dödades. Till slut var det bara ett annat parti kvar. Hitler var också en bra talare. Han åkte runt till många ställen och talade inför stora folkmassor. Han sa de rätta sakerna som tyskarna ville höra, att de hade blivit förrådda och att Tyskland är inte besegrade. Allt var judarnas fel. På så sätt fick han med sig många tyskar. Hitler var också bra på att sprida budskapet genom reklam, propaganda, tala inför folket.


Kommentar: Eleven anger några rimliga orsaker som till exempel den ekonomiska krisen, dolkstötslegenden, skuldfrågan och Hitlers person. Eleven förklarar dessa orsaker genom att till exempel förklara vad dolkstötslegenden innebar och att hatet mot judarna ökades genom att de pekades ut som skyldiga för Tysklands elände. 


Som exempel på dessa orsaker beskriver eleven att pengarna blev värdelösa och att Hitler åkte runt till många ställen och talade inför stora folkmassor. Eleven kopplar olika orsaker till varandra genom att beskriva att Hitler var en bra talare och Han sa att det mesta vart judarnas fel (för efter inflationen ville folk ha något eller några att skylla på, så de skyllde på judarna) och att den ariska germanska var den rätta och att Tyskland var den enda stormakten. På det här sättet visar eleven hur den dåliga ekonomin hänger samman med nazistpartiets propaganda. Eleven visar dock inte hur orsakerna förstärker varandra.