tisdag 24 september 2013

Nazistpartiet tar makten / Exempelsvar på E-nivå


Exempel svar på E-nivå. 

Ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang
Efter första världskriget hade Tyskland förlorat mycket pengar och hade mycket skulder till tex Frankrike och då kom Tyskland på att om man tryckte ut massa pengar skulle Tyskland kunna betala tillbaka men ju mer pengar som trycktes ut desto mindre blev pengarna värda så i slutändan blev pengarna inte värda nåt. Man använde pengar till massa saker som t.ex. papper och barn lekte med sedelbuntar som byggklossar. Man eldade till och med med pengar. 

Så i slutändan hjälpte det ändå inte att trycka ut pengar så Tyskland var fortfarande skyldiga pengar till Frankrike. Några år senare började det gå bättre för Tyskland och Hitler hade börjat. Han ville ta makten om han var en väldigt bra ”pratare” så allt gick väldigt bra för honom, folk började lyssna på honom och hans parti blev bara större och större och när valet kom så hade Hitler jättemånga vid sin sida men när valet hade varit vann inte Hitler men han ville verkligen och det var ca 45 politiker som röstade imot honom som inte ville att Hitler skulle ta makten och ca 25 av dom mördades. 

Några år senare avled statsministern och Hitler såg sin chans och sa att han ville ta makten men det fick han inte och typs sen så fick han det. Slut.

Kommentar: Eleven anger några rimliga orsaker till nazistpartiets maktövertagande: Tysklands skulder, att Hitler var en bra talare och att nazisterna hotade och dödade flera av sina motståndare. Eleven förklarar orsakerna
genom motiveringen att Tyskland
hade mycket skulder till tex Frankrike. Eleven exemplifierar den dåliga ekonomin med att man använde pengar till massa saker som t.ex. papper och barn lekte med sedelbuntar som byggklossar. Eleven gör dock inga kopplingar mellan orsakerna. 
När Hitler presenteras kopplas inte hans budskap till den dåliga ekonomin.