torsdag 5 september 2013

Möte med Obama och Putin

Du har ett problem...


Om en halvtimma ska du träffa Barack Obama och Vladimir Putin...
Med Putin och Obama ska du diskutera om Syrien ska bestraffas (bombas)  för att de eventuellt använt kemiska stridsmedel mot sin egen befolkning i Syrien...


Vladimir Putin, Rysslands president, menar, om jag har förstått det rätt, att det är viktigt att FN (och säkerhetsrådet i FN) först måste godkänna en sådan bombning. 
Putin menar därför att det är viktigt att man följer den internationella överenskommelse (konvention) som säger att endast FN kan "godkänna" en bombning av ett land.Barack Obama, USA:s president, menar, om jag har förstått det rätt, att det däremot är viktigt att USA bombar Syrien oavsett vad FN säger, detta på grund av att det finns en internationell överenskommelse mellan världens länder (en konvention) som säger att inget land i världen får använda kemiska stridsmedel...


...och nu behöver du dina kamraters åsikter om detta.

Gemensam grupp- och klassdiskussion
-Vad ska du säga till dessa stormaktsledare? Har någon av dina klasskamrater några förslag?
-Har någon av ledarna rätt eller fel? Varför?
-Finns det några möjliga lösningar på problemet?
-Finns det några fördelar med att göra på det ena eller andra sättet?

-Säkerhetsrådet och veto -  vad är det?
-Ländernas intressen i Syrien?
-Bundsförvanter/allianser?


Fakta:
FN:s säkerhetsråd och veto
Nu - till ditt resonemang (minst 100 ord/ Skriv på Blogger)
Håller du med någon i klassen? Vad och varför/varför inte?

Tycker du att Putin eller Obama har rätt? Varför Varför inte?

Finns det några andra lösningar? Vilka varför?
begrepp att använda i ditt resonemang:
allianser /bundsförvanter /stormakt /demokrati /diktatur /konvention /veto /säkerhetsrådet /nation

Färdig?
Ge respons på två kamraters resonemang på Blogger (skriv i kommentarsfältet), jämför även med matrisen nedan och med checklistan för resonemang.Matris: