måndag 2 september 2013

Mellankrigstiden (grundkurs)


(se även lämpliga filmer på t ex SO-rummet eller Youtube. länk)


Tyskland  efter  första världskriget. Det var politisk oro i många europeiska länder under 1920- och 30-talen (mellankrigstiden). I Tyskland var det kaos. I november 1918 avgick kejsaren Wilhelm II och landet fick en socialdemokratisk regering. Den franska regeringen krävde att tyskarna skulle betala sitt krigsskadestånd efter första världskriget, men det hade man svårt med.

Den tyska regeringen försökte komma undan genom att trycka mer pengar, men det innebar att inflationen blev enorm i Tyskland. I slutet av år 1923 kostade ett frimärke hundratals miljoner mark. Personer som hade pengar på banken blev ruinerade, oftast tillhörde de medelklassen.

 Denna inflation medförde att folk krävde en stark politisk ledare som kunde skapa ordning i Tyskland, vilket senare skulle gynna Hitler. Under andra hälften av 1920-talet steg levnadsstandarden i Tyskland. Då hade USA gett stora lån till Tyskland för att få igång landets ekonomi. Men år 1929 drabbades hela den industrialiserade världen av en ekonomisk kris. Den började i USA och spreds till Europa. Nu blev det återigen sämre tider i Tyskland, vilket skulle gynna Hitler.


Adolf Hitler. Adolf Hitler föddes 1889 i staden Braunau i Österrike. År 1908 reste han till Wien för att söka in på konstakademien. Han ville utbilda sig till målare och konstnär, men lyckades inte. Nu försörjde han sig på olika tillfällighetsjobb, bland annat att måla vykort.
När första världskriget bröt ut 1914 anmälde sig Hitler som frivillig till den tyska armén. Hitler trivdes med soldatlivet och befordrades till korpral och fick medalj, men han var inte omtyckt av sina kamrater. De ansåg att Hitler inte tog hänsyn till sina kamrater och att han tog alltför stora risker i kriget. Därför kallade man Hitler för ”Der Spinner”, som betyder: tokdåren.

Under kriget skadades Hitler av nervgas som gjorde honom tillfälligt blind. Han upplevde Tysklands sammanbrott 1918 som en katastrof. Han var övertygad om att Tyskland skulle ha vunnit kriget om inte politikerna och judarna hade förrått fosterlandet. Det var en vanlig uppfattning bland många tyskar.
1919 anslöt han sig till ett politiskt parti som 1920 döptes till Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet. Nazistpartiet brukar det oftast kallas. Nazisternas ledare eller Führer blev Adolf Hitler.

År 1923 ledde han ett misslyckat kuppförsök i München, för det dömdes han till fem års fängelse (han släpptes efter ett år) för högförräderi. I fängelset skrev han boken Mein Kamph (Min Kamp). I boken skyller Hitler allt negativt i världen på ”den internationella judendomen”.  Under 1930-talets ekonomiska kris framstod Hitler som den man som kunde lösa Tysklands ekonomiska problem. Hitler använde våld, list och bedrägeri för att nå makten.

Nazisterna tar makten. År 1932 befann sig hela Europa i en svår ekonomisk kris. Omkring 40 miljoner människor var arbetslösa. Enbart i Tyskland gick 6 miljoner utan arbete. Hitler hade ett enkelt budskap till alla arbetslösa: ”Det är de judiska kapitalisterna som rår för att så många hederliga tyskar måste gå arbetslösa. Om ni röstar på oss kommer alla att få arbete” sade Hitler. Det var många som ville hitta en syndabock och allt fler trodde på Hitlers enkla förklaringar. 

Vid valet till riksdagen 1930 fick nazistpartiet nästan sex och en halv miljon röster, och två år senare röstade mer än tretton miljoner tyskar på nazisterna. På bara några få år hade nazistpartiet blivit det största partiet i Tyskland.  
Trots att Hitler öppet förklarade att han ville avskaffa demokratin fick han många anhängare. Många tyskar var trötta på de andra politikerna som bara bråkade med varandra. Nu ville många ha en stark ledare som kunde ta sig an den ekonomiska krisen och arbetslösheten. Dessutom ansåg många tyskar att Versaillesfreden var orättvis. Hitler sade att Tyskland måste ta revansch och skapa ett mäktigt Stortyskland med alla tyskar samlade i samma stat. Den 30 januari 1933 utnämndes Hitler till rikskansler, chef för den tyska regeringenFrågor. 
1. Vad krävde Frankrike av Tyskland. 
2.Vad gjorde tyskarna och vad blev resultatet? 
3. På vilket sätt skulle inflationen gynna Hitler? 
4. Beskriv några händelser i Hitlers liv utifrån åren: 1908, 1914, 1919 1923. 
5. Nämn fakta om den ekonomiska krisen i Europa. 
6. Vad var Hitlers budskap? 
6. Varför röstade folk på Hitler?
7. Vad hände 1933?

Demokratin avskaffades.  
I mars 1933 fick Hitler rätt att själv stifta nya lagar utan att de behövde godkännas. Trots att Hitler skrämde politikerna i riksdagen röstade socialdemokraterna nej till förslaget. För att få igenom förslaget måste minst två tredjedelar av riksdagsmännen rösta för förslaget.

 Under hot om våld röstade då de borgerliga partierna för Hitlers förslag som innebar att Hitler hade fått total makt. Riksdagen hade själv avskaffat demokratin. 94 röstade mot förslaget, en kort tid därefter hade 24 av dem mördats

Nu när Hitler hade all makt förbjöd han alla fackföreningar och alla politiska partier utom nazistpartiet. Inom några månader hade han infört diktatur i Tyskland.

Nu började nazisternas terror på allvar. De första koncentrationslägren byggdes och judeförföljelserna ökade i Tyskland. När Hitler fick makten startade han stora projekt inom krigsindustrin, jordbruket och byggindustrin. Det resulterade i att arbetslösheten sjönk från 6 miljoner människor till 1,7 miljoner 1935. Hitler lät nästan alla pengar gå till armén, flottan och flygvapnet. Hitlers mål var att göra Tyskland stort och mäktigt igen.

När Hitler kom till makten började han bygga upp den tyska armén, trots att det var ett brott mot Versaillesfreden. Vid slutet av 1930-talet var Tyskland åter Europas starkaste militärstat.

 Hitler hade en dröm om: ”Det tusenåriga riket”. Tyskland skulle omfatta hela Europa från Atlanten till bergskedjan Ural. I det riket skulle de långa, ljusa och blåögda arierna styra. De var herrefolket. Tyskland behövde ”livsrum” för att kunna utvecklas, ansåg Hitler.

Och hans första mål blev Österrike. I mars 1938 gick hans trupper in i sitt gamla hemland Österrike och förklarade att Österrike nu var en del av Tyskland (Anschluss). De flesta av österrikarna ville gärna ansluta sig till Tyskland. England och Frankrike protesterade, men gjorde inget annat.

Peace in our time. Samma år (1938) krävde Hitler att få de delar av Tjeckoslovakien där huvuddelen av befolkningen var tyskar. Naturligtvis protesterade tjeckerna mot detta förslag.  Nu träffade den svage brittiske premiärministern Chamberlain ledarna för Frankrike, Tyskland och Italien i München för att medla i konflikten. (Munchenöverrenskommelsen)

Neville Chamberlain "Peace in our time" bildkälla ne.se


 Där bestämdes det att en del Tjeckoslovakien skulle lämnas till Tyskland. Ingen frågade vad tjeckerna tyckte. Hitler lovade att detta var det sista krav Tyskland skulle kräva. Och så skrev han på ett papper som Chamberlain viftade med när han kom till London. ”Peace in our time” ropade Chamberlain när han kom till London.

Men det papperet var värdelöst. I mars 1939 tog tyska trupper resten av Tjeckoslovakien. Hitler hade lurat hela världen, västländerna protesterade, men ingrep inte militärt.


Frågor. 
8. Vad hände i mars 1933? 
9. Hur försvann demokratin i Tyskland? 
10. Vad gjorde Hitler när han fick den totala makten? 
11. Vad gjorde Hitler med Österrike? 
12. Vad bestämdes i München?  
13. Vad hände i mars 1939?
14. Hur kunde nazistpartiet ta makten i Tyskland?Resonera15. Se filmen (propaganda)
http://www.so-rummet.se/content/hitlers-politik-och-nazismens-propaganda

16. Kan du de begreppen?
Nazistpartiet tar makten i Tyskland.
(dålig ekonomi, inflation, Versaillesfreden depression, inflation, börskrasch, arbetslöshet, Hitler som person, propaganda, fascism, nazism, anarki, raslära, hat mot judar, dolkstötslegenden, nationalism, 

våld mot politiska motståndare, "De långa knivarnas natt", arier, minoritet, majoritet, ideologi, union, syndabockar, revansch, riksdagshuset brinner, fullmaktslagen, Dachau, förtryck, koncentrationsläger, kristallnatten, livsrum, Nurnberglagarna, ghetto, folkmord, kommunism, socialism, konservatism, pakt, eftergiftspolitik


USA, löpande band, New Deal, 
Sovjetunionen, femårsplaner, Gulag-arkepelagen, kollektivjordbruk
Sverige, "kohandel"

övriga länder/grupparbete
Japan, Kina, Italien, Spanien, Sverige, Finland, Norden mfl.


Om du hinner...
17. Läs vidare om mellankrigstiden i läroboken sid 215-228/ Gör frågorna på sid 228Entry/exitticket Mellankrigstiden