torsdag 22 augusti 2013

Första världskriget


Första världskriget (Grundkurs)


Det var många som jublade när första världskriget bröt ut. Äntligen skulle man få besegra gamla fiender. Dessutom trodde många att det skulle bli ett kort krig. Men kriget skulle vara i fyra år och i genomsnitt stupade 4 soldater i minuten under dessa år.

Krigets orsaker  (se även ne.se, so-rummet och lämpliga youtube-filmer)


1914 hade det varit fred i Europa i mer än 40 år och fredsrörelsen hade vuxit sig stark. Socialistpartier i hela Europa arbetade för varaktig fred och Alfred Nobel hade instiftat ett fredspris. Framtiden såg ljus ut för Europa.


-Fransk revansch (revanschlust)
Trots att framtiden tycktes ljus i Europa så fanns det många motsättningar i Europa som skulle leda fram till ett storkrig. Frankrike hade förlorat Elsass och Lothringen i ett krig 1870 -1871 mot Tyskland. Frankrike ville ha revansch.

- Imperialism är en strävan hos vissa stater eller nationer att bilda imperier som omfattar områden av främmande folkslag och nationer. Termen började användas i slutet av 1800-talet om främst europeiska nationers strävan att bygga upp koloniala imperier.

-Storbritannien känner sig hotat
Storbritannien började känna sig hotat av Tyskland. Tyskland hade byggt upp en arme som var tolvgånger större än Storbritannien.  Dessutom hade Tyskland byggt upp en stor flotta med slagskepp och u-båtar. Den tyske kejsaren Wilhelm den II sa ”Vi vill ha en plats i solen” Vår framtid ligger på haven”. Storbritannien kände att deras kolonier runtom i världen var hotade.

-Kolonialism


-Ekonomisk konkurrens
Ekonomisk konkurrens mellan Tyskland och Storbritannien var också en orsak till konflikt mellan länderna. Tysklands industri utvecklades kraftigt fram till 1900talets början och när Tyskland ville börja exportera sina varor kände sig Storbritannien hotat.

-Nationalism
De nationalistiska ideerna i östra Europa hotade också freden. Söder om det stora riket Österrike-Ungern fanns landet Serbien. Serberna ansåg att provinsen Bosnien  som nu tillhörde Österrike-Ungern skulle förenas med staten Serbien. I Bosnien fanns många serber men även andra folkslag.

-Stormaktsblock/allianser
Nu hade stormakterna delat upp sig i två block som stod emot varandra i utrikespolitiken. 
Centralmakterna (eller Trippelalliansen) bestod av Tyskland, Österrike-Ungern och Italien.
Trippelententen bestod av Frankrike, Storbritannien och Ryssland.
Alla förstod att det snart skulle bli krig. Nu kunde ingen av dessa länder starta ett krig utan att övriga länder drogs med. Även en mindre konflikt kunde enkelt leda till att alla länder drogs med i ett storkrig.-Skottet i Sarajevo
Den 28 juni 1914 mördades den österrikiske tronföljaren Frans Ferdinand och hans hustru när de besökte staden Sarajevo i provinsen Bosnien. Skotten avlossades av studenten Gavrilo Princip från Serbien. Han tillhörde organisationen ”Svarta handen” som ville frigöra Bosnien från Österrike-Ungern. När Serbiens regering vägrade att låta österrikare komma in i landet och ordna rättegång mot dem som låg bakom mordet svarade Österrike med att förklara krig mot Serbien.

Tronföljarparets bilRyssland mobiliserar
Eftersom Ryssland lovat att hjälpa Serbien mot Österrike-Ungern så började ryssarna mobilisera sina armeer. Krigets maskineri hade startat. De stater som var med i de två stormaktsblocken var nu tvungna att hjälpa sina allierade.
”Den svarta veckan” var ett faktum. Veckan mellan den  28juli till den 3 augusti förklarade alla stormakterna krig med varandra. ”Nu släcks ljusen i Europa” sa den brittiske utrikesministern när ett storkrig var ett faktum.

Västfronten
Tyskarnas plan var att snabbt slå till mot Frankrike i väst för att sedan angripa Ryssland i öster. (Schlieffenplanen) Den franska armen skulle krossas på sex veckor. Tysklands kejsare sa till sina soldater; ”Ni kommer att vara hemma innan löven fallit av träden”.
Planen misslyckades när ett ryskt angrepp kom fortare än väntat. Tyskarna blev tvungna att flytta över en del trupper till östfronten och fransmännen kunde då stoppa tyskarna vid floden Marne utanför Paris.

Skyttegravskrig
Fronten låstes fast i ett nästan stillastående skyttegravskrig. Från engelska kanalen till schweiziska gränsen gick en obruten linje av två parallella skyttegravar. Mellan skyttegravarna låg en sönder skjuten öde landremsa som kallades för ”ingen mans land” Ibland var den kilometerbred ibland inte mer än 50 meter. Franska och engelska soldater låg i skyttegravarna på den ena sidan och tyska soldater på den andra.

Stora slag
I inget senare krig har har det förekommit så stora slag som under första världskriget. Vid slaget i Somme 1916 omkom 600 000 allierade soldater och 500 000 tyska soldater. Väst fronten var som ett blödande sår dit allt fler soldater skickades  för att möta en alltför tidig död. Medellivslängden för en underofficer var bara 4 månader vid västfronten.

Slaget vid Marne
(Är du intresserad av mer kring första världskrigets olika slag, läs isf om slaget vid Marne...)
(Slaget vid floden Marne)


Nya vapen
Kulsprutan var ett nytt och effektivt vapen under kriget. Senapsgas användes också under kriget. Flygplan användes också men de var dåligt utvecklade. När kriget började fanns det ca 2000 flygplan i Europa, vid krigsslutet 1918 hade de krigförande länderna tillsammans 50 000 flygplan.

Östfronten
På östfronten hade tyskarna stora framgångar och snart hade man kommit långt in i Ryssland. Nederlagen mot tyskarna bidrog till att det utbröt revolution i Ryssland. Tsaren fick avgå och de nya ledarna slöt fred med Tyskland 1918. Freden blev hård för Ryssland; Finland Estland Lettland Litauen och Polen som tidigare varit under ryskt välde blev nu egna stater.

Kriget till havs
Under kriget stoppade britterna alla fartyg som var på väg till Tyskland. Detta medförde att det blev svält i vissa delar av Tyskland. Tyskarna svarade med att torpedera alla fartyg som fraktade förnödenheter till fienden.

USA går in i kriget
I början av kriget hade USA förklarat sig neutralt i kriget. Men tyskarnas ubåtskrig var en av orsakerna till att USA gick in i kriget på Storbritannien och Frankrike sida 1917. Dessutom hade USA gett dessa stater stora lån. Skulle Tyskland segra skulle man aldrig få tillbaka pengarna. Nästan 2 miljoner amerikanska soldater skickades till Europa. Den tyska krigsmakten förstod att  läget var hopplöst. 

Den 11 november 1918 slöts ett avtal om vapenstillestånd. Då hade kriget krävt mer än 20 miljoner människors liv, hälften civila.


Källa: Aftonbladet
NYHETERFörsta världskriget tog slut i en skogsglänta i norra Frankrike. Dit, precis 100 år senare, kom Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Angela Merkel på lördagen för att delta i en högtidlig ceremoni."


Konsekvenser
Källa Utkik

Versaillesfreden
1919 slöts det fred i Versailles utanför Paris. Det blev en mycket hård fred för Tyskland. Tyskarna fick lämna tillbaka Elsass och Lothringen till Frankrike och avstå från sina kolonier.

Tyskarna fick betala ett krigsskadestånd på 138 miljarder guldmark för att de startat kriget. Detta var orättvist tyckte många tyskar...de menade att orsaken till kriget inte bara var Tysklands.

Europa 1919 /Nya länder
bildkälla SO-rummet
Entry/exit-ticket (att kunna om två veckor)
Frågor till minikursen
1 Varför började första världskriget?
2 Vad talade för fortsatt fred i Europa?
3 Nämn tre motsättningar i Europa.
4 Vilka stormaktsblock fanns det?
5 Vilka länder var med i de två stormaktsblocken?
6 Nämn fakta om Skottet i Sarajevo.
7 Förklara uttrycket ”Den svarta veckan”.
8 Beskriv tyskarna plan (Schliffenplanen)...
9 Varför misslyckade planen.
10 Var fanns skyttegravarna?
11 Vad hände på östfronten?
12 Varför gick USA in i kriget?
13 Vad innebar Versaillesfreden?
14 Vilken orsak till att första världskriget bröt ut anser du vara den viktigaste? Varför? Resonera och motivera.
15 Vilken anser du vara den viktigaste konsekvensen av första världskriget? Varför? Resonera och motivera.