måndag 19 augusti 2013

1900-talet/ Att kunna om några veckor...Centralt innehåll:

           Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950 
  • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta. 


 1. Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid

  • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.
  • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).Att kunna förklara och förstå om några veckor:


bildkälla SO-rummet


Del 1 Första världskriget
Kunna förklara och förstå de viktigaste orsakerna till första världskriget.
(demokrati, diktatur, nationalism, imperialism, kolonialism, handel, revanschlust, 
kapprustning, bundsförvanter, ekonomisk konkurrens, allianser, skottet i Sarajevo, Gavrillo Princip, svarta veckan, svarta handen, stormakter, maktblock, centralmakterna, ententen, mobilisera, pacifist, folkmord, ubåt, revolution, reform 

Kunna beskriva kriget på västfronten/östfronten.
(kulspruta, giftgas, skyttegravar, ingenmansland, västfronten, östfronten, spanska sjukan

Ryska revolutionen.
revolution, mensjevik, bolsjevik, Lenin, Tsar, kommunism, kommunist, februarirevolutionen, livegna, Sovjetunionen, femårsplaner, kollektivjordbruk, Gulagarkipelagen, statskupp, Oktoberrevolutionen)

Kunna förklara följderna/konsekvenserna av första världskriget.
(Versaillesfreden, Weimarrepubliken, nya länder, Finland, NF, Norden mm.)bildkälla SO-rummet

Del 2 Mellankrigstiden. 
Nazistpartiet tar makten i Tyskland.
(dålig ekonomi, inflation, Versaillesfreden depression, inflation, börskrasch, arbetslöshet, Hitler som person, propaganda, fascism, nazism, anarki, raslära, hat mot judar, dolkstötslegenden, nationalism, 

våld mot politiska motståndare, "De långa knivarnas natt", arier, minoritet, majoritet, ideologi, union, syndabockar, revansch, riksdagshuset brinner, fullmaktslagen, Dachau, förtryck, koncentrationsläger, kristallnatten, livsrum, Nurnberglagarna, ghetto, folkmord, kommunism, socialism, konservatism, pakt, eftergiftspolitik


USA, löpande band, New Deal, 

Sovjetunionen, femårsplaner, Gulagarkepelagen, kollektivjordbruk

Sverige, "kohandel"

övriga länder
Japan, Kina, Italien, Spanien, Sverige, Finland, Norden mfl.


bildkälla HP


Del 3 Andra världskriget
Kunna de viktigaste orsakerna till andra världskriget.
Rhenlandet, Sudetenland, livsrum, axelmakterna, allierade, revansch, anschluss, Molotov-Ribbentropp-pakten, kapprustning, tysk aggression

Munchenöverenskommelsen, Midsommarkrisen, Barbarossa, atombomb, blixtkrig, No-Da-Sv, Al-Alamein, förintelsen, Pearl Harbour, pogromer, Stalingrad, Finland, Dagen Dbildkälla Maria Dahlberg


Del 4 Efterkrigstiden
Följderna av andra världskriget. 
(Tysklands delning, Marshallhjälpen, Kalla kriget, Koloniernas frigörelse, Kubakrisen, FN, Berlinmuren, Martin Luther King, Rosa Parks, Månlandningen, Koreakriget, Vietnamkriget, EU, Sverige... Berlinmurens fall år 1989...mm


Repetera om du inte kommer ihåg: från 1700-1800talet
republik, monarki, vänster / höger politik, ideologier, privilegier, missnöje, orättvisor, 1789 franska revolutionenAnvändning av historia

Kunna resonera kring om hur historia används och kan användas i olika sammanhangIdag
...skulle en person som Hitler kunna ta makten i Sverige idag? (Resonera)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innehåll/lektioner:


Intro.
(A4 papper/ Vad kan du idag?)
(Skulle en person som Hitler kunna ta makten i Sverige idag?)
Film Rise of the evil (första 30 minuterna) (film + tanke)(Blogger)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1900talet

Gemensam tidslinje på tavlan. (4-5 händelser/eleverna funderar)


Tidslinje/eleverna gör egen tidslinje
begrepp/bildspel

Egen tidslinje över 1900talet: (placera in följande händelser på tidslinjen)

Kalla kriget, FN, Atombomb över Japan, Titanic, Koreakriget, Kvinnlig rösträtt i Sverige,

Ryska revolutionen, Nelson Mandela friges, Andra världskriget, Berlinmuren rivs, Berlinmuren byggs, Förintelsen, Skottet i Sarajevo,

Vietnamkriget, Månlandningen,  Titanic, Hitler tar makten i Tyskland, Ölhallskuppen, JFK skjuts, Kubakrisen, Sovjetunionen bildas, Lenin, Dachau, Oljekris

Börskrasch i New York/Depressionen, Finland eget land, Mellankrigstiden, Norge angrips,

Första världskriget, Olof Palme skjuts, NF, Pelle föds, koloniernas frigörelse, Indien fritt,  NATO)

--------------------------------------

Första världskriget 
Föreläsning om orsaker/konsekvenser
 • Europa och världen 1914....karta/
 • allianser-stormaktsblock/kolonier/revansch/kapprustning/imperialism/nationalism/"krutdurk"
 • Uppgift: resonera i grupp kring kopplingen mellan allianser i Europa och skottet i Sarajevo...

20180111


Första världskriget.
Minikurs/+frågor

--------------------------------------

Repetera orsaker


Första världskriget

1. Rita en enkel karta över Europa 1914 (två och två)


2 Förklara första världskrigets orsaker med hjälp av följande begrepp. (två och två)


demokrati, diktatur, nationalism, imperialism, kolonialism, handel, revanschlust,
kapprustning, bundsförvanter, ekonomisk konkurrens, allianser, skottet i Sarajevo, Gavrillo Princip, svarta veckan, svarta handen, stormakter, maktblock, centralmakterna, ententen, mobilisera, pacifist, folkmord, ubåt, revolution, reform,

--

Film 19minuter
"1914-1918 Första världskriget" sli.se


Konsekvenser/
Versaillesfreden
Nya länder

Gör färdigt minikursen

Om du hinner...Börja läsa i läroboken/

---------------------------------------

Orsaker/konsekvenser

Läslektion
Läroboken sid 190-213

---------------------------------------

Tidslinje 1900talet

Läslektion - Första världskriget.
Genomgång av frågorna i minikursen och i läroboken

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ryska revolutionen (uppgift)
Begrepp/Minikurs Rysk rev./lärobok


Begrepp
revolution, mensjevik, bolsjevik, Lenin, Tsar, kommunism, kommunist, februarirevolutionen, livegna, Sovjetunionen, femårsplaner, kollektivjordbruk, Gulagarkipelagen, statskupp, Oktoberrevolutionen)

Ev. Debatt ryska rev. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gruppdiskussioner kring frågorna


Begreppsspelet

(repetera ev. Franska revolutionen/ ideologier/vänster-höger politik)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Test Första världskriget - orsaker och konsekvenser (E-D-C)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mellankrigstiden
(Om du känner att du kan Första Världskriget och Ryska revolutionen fortsätt med mellankrigstiden)

Politik i Europa/USA/Världen

Minikurs  (Mellankrigstiden)

Läroboken s 214-229--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vecka 5

Mellankrigstiden 

Riksdagshuset brinner

"Rise of the evil" forts.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/   Nazistpartiet tar makten i Tyskland

 • ekonomi (inflation/arbetslöshet/depression)
 • versaillesfreden
 • dolkstötslegenden
 • propaganda
 • nationalism
 • judar mfl som syndabockar
 • Hitlers person
 • våld
 • Weimarrepublikens svaghet

Rise of the evil avslutning.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vecka 6-7-9 (prao)


Praouppgifter
Ideologiernas kamp + WW2 i färg/avsnitt 1/+ Schindlers list

WW2 i färg bildkälla Netflix.com----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Minikurs (mellankrigstiden)/plus läroboken

Diskussion/föreläsning (Sverige och Norden Pers bildspel/Max Manus)

Läslektion/läroboken

1933

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vad visste Sverige?

Nazismen i Sverige under mellankrigstiden + repetition


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diktaturens strategier  (ons v6)
(propaganda/populism/nationalism/historia/symboler/syndabockar/"vi och dom")


Sebastian Haffner/Är du arier?... showbie


Minikurs/Lärobokens frågor

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antisemitismen
Nurnberglagarna
Livsrum
Propaganda (OS 1936 i Berlin)
Kristallnatten mm

Minikurs/Lärobokens frågor

Länder

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Värderingsövning/

Mauthausen 1938


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Begreppsspelet


Minikurs/Lärobokens frågor

Länder

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ideologiernas kamp i olika länder

Uppgift

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Värderingsövningar


---------------------------------
(Fredag v7 eller v9)
Test Mellankrigstiden (E-D-C)


----------------------------------

Vecka 9
Schindlers list/tors - fred

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vecka 10

Redovisning av "Mellankrigstiden/Länder i urval"

Uppgiften redovisas enskilt i halvklass

------------------------------------------------------

Andra världskriget...

(krigets händelseförlopp)(minikurs)

Tidslinje krigets utveckling (Molotov i Berlin)

Bildspel/föredrag

--------------------------------------------------------

Slaget om Storbritannien. Andra världskriget i färg
Sverige, Norden (Finland) Japan mm.
Max Manus
D-dagen

Andra världskriget/Minikurs/+läroboken
--------------------------------------------------------

Förintelsen Shoa + diskussionsfrågor (två och två)

Hur kunde förintelsen pågå i sådan omfattning utan att det tyska folket sade stopp?
Hur kunde judehatet växa sig så starkt? Tror du att något liknande skulle kunna hända igen? Varför/varför inte? Hur skulle du agera i så fall?

Folkmord...
"Grunden för denna bild är ett arbete av en amerikansk forskare, Barbara Harff, som på initiativ av Clintonadministrationen i mitten av 1990-talet arbetade fram en teoretisk modell för riskbedömning och varningssignaler.

Modellen listar sex riskfaktorer: tidigare erfarenheter av folk- eller massmord, social oro, etniska minoriteter som utgör en elit, ideologier som utesluter folkgrupper, typ av regim samt grad av handelsförbindelser med omvärlden." källa Svd

(Ev. Ninas resa s 126-129/ mm)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vecka 13
Varför Förintelsen?

Fakta om förintelsen del 1 - Judarnas historia (4min/sli.se)
Rasismens historia - De som inte fick leva. sli.se)
(Förintelsen/symboler)


----------------------------------------------------------------------

Krigets förlopp/slutskede/slut

Konsekvenser av andra världskriget

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efterkrigstiden.
Bildkälla SO-rummet1. En tvådelad värld
En tvådelad värld, Järnridån, Tysklands delning, Marshallhjälpen, Kalla kriget, Sydafrika-apartheid, Norge, Kubakrisen, FN, Berlinmuren, koloniernas frigörelse, Människor i rörelse, Martin Luther King, Rosa Parks, Finland, Månlandningen, Koreakriget, Vietnamkriget, Kol och stål unionen, EU, NATO, Warsawapakten...mm

(Bildspel)

---------------------------------

Efterkrigstidens händelser.
(ev. två och två) Bakgrund. Eget resonemang. Granska

-En tvådelad värld
-FN/EU
-Vietnam
-Människor i rörelse
-Belinmurens fall

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Hur används historia?
Ex. nazisterna använder romerska symboler? Leninpriset?
Jämför andra exempel...

---------------------------------------------------------------------

Hur används historia? forts...

Ramp historia - Olof Palmes jultal  (sli.se)

Diskutera:
Hade Palme rätt att göra den jämförelse han gjorde?
I intervjun med Kissinger kan man ana att han tog åt sig personligen av Palmes uttalande. Kissinger
var själv offer för nazisternas förföljelser och hade krigat mot nazismen. Nu blev USA:s (Kissingers)
utrikespolitik jämförd med nazisternas förintelse. Diskutera Palmes uttalande mot denna bakgrund.
Hade Palme rätt att göra den jämförelse han gjorde?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Exit-ticket (2 maj - ev 3 maj)

Hur används historia?
Avslutande uppgift


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om vi hinner:

Fler debatter
/Möjliga debattämnen/
(Borde ett främlingsfientligt parti förbjudas idag?)
(Tror du att en person som Hitler skulle kunna ta makten i Sverige idag? Varför/Varför inte?)(Leninpriset idag? Bra/dåligt?) (Versaillesfreden bra/dåligt) (Eleverna ger debattämnet...)